Uffe Holmskov er konsortiets leder. Uffe Holmskov er Instituteder for Institut for Molekylær Medicin og professor i immunologi ved Syddansk Universitet. Han har lang erfaring med forskerledelse og har initieret forskning baseret på forskning i gendeficiente dyremodeller og i monitorering af SP-D og MFAP4 som biomarkører for human sygdom.

Grith L Sørensen er lektor i immunologi på Syddansk Universitet. Hendes forskning er baseret på studier af SP-D deficiente mus og målinger af serum SP-D i kliniske associations studier. Hun er koordinator for konsortiets samarbejde samt for biomarkør assays og genotypninger.

Anders Schlosser er daglig laboratoriemanager på Syddansk Universitet og har produceret gen-deficiente musestammer, inklusiv MFAP4 deficiente mus. Derudover har han høj grad af ekspertise indenfor molekylære og proteintekniske teknologier.

Jens Søndergaard er praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor og forskningsleder for Forskningsenheden for Almen Praksis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet. Han har erfaring med forskning baseret på større patientkohorter i samarbejde med praktiserende læger.

Jørgen Vestbo er kliniker fra Hvidovre Hospital med et ekstensivt internationalt KOL-netværk. Han er professor i lungemedicin ved Københavns Universitet og i Manchester (UK). Både i England og i Danmark, samt via internationale samarbejder, har han gennem mange år arbejdet med KOL patient-kohorter og med forbedring af klinisk karakterisering af patienterne.

Jan Sørensen er sundhedsøkonom og centerleder ved Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering ved Syddansk Universitet. Han har stor erfaring med sundhedsøkonomiske modeller og projektstyring, inklusiv register baseret sundhedsøkonomisk forskning.

Frans Boch Waldorff er praktiserende læge og professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet. Frans Boch Waldorff daglig leder af Protecct-M, der er et kohortestudium, hvor det primære mål bliver at undersøge nye biomarkørers betydning for at kunne stille en prognose om KOL i almen praksis.

Ingrid Louise Titlestad er speciallæge i Lungemedicin og arbejder som overlæge på Lungemedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital hvor hun har behandlingsansvaret bl.a. for KOL patienter. Hun har forskningserfaring fra både klinisk forskning og basalforskning, og har deltaget som forsøgsansvarlig i flere multicenter medicinafprøvningsstudier hos KOL patienter.  

Helle Wulf Johansson er post doc ved Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet. Hun arbejder med cigaretrøgs-induceret KOL-lignende fænotyper hos gendeficiente mus og søger efter nye biomarkører ved brug af dyremodeller for human sygdom.

Anne Trommelholdt Jepsen er phd-studerende ved Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet. Hun arbejder med elastase induceret emfysemudvikling hos gendeficiente mus og med molekylær karakterisering af biomarkører.

Sofie Lock Johansson er phd-studerende ved Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet. Hun er ansvarlig for BIOPREX kohorte studium og for malinger af biomarkør-variation i additionelle KOL-kohorter.