CeKOL Forskningsprojekt

På trods af en massiv indsats mhp forebyggelse af tobaksrygning er kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) et stigende problem i Danmark, og rangerer som den fjerde hyppigste dødsårsag. Der er derfor et stort behov for optimering af behandling og metoder til at følge forløbet af KOL. Biomarkører er stoffer i kroppen, som objektivt kan måles, som øges eller sænkes i takt med sygdomsudviklingen, og som derved kan beskrive eller forudsige sygdomsforløbet.

Udgangspunktet for det samlede projekt er måling af to protein biomarkører surfaktant protein D (SP-D) og mikrofibril-associeret protein 4 (MFAP4). Begge proteiner er primært dannet i lungerne og beskytter mod KOL, idet mus, som mangler proteinerne, spontant udvikler sygdommen. SP-D spiller endvidere en vigtig rolle for lungernes immunforsvar ved at hindre infektioner. Enkelte studier har vist, at SP-D niveauer var bedre til at følge KOL patienters helbred end de traditionelt benyttede lungefunktionsundersøgelser og kunne benyttes til at forudsige opblussen.

Projektets formål er at undersøge hvordan de KOL inducerede niveauer af både SP-D og MFAP4 kan bidrage til prognosen hos patienten. Ved at klarlægge de mekanismer der medfører KOL-lignende tilstande ved SP-D og MFAP4 mangel, samt at kombinere viden fra basalforskere via klinikere til samfundsøkonomer og derved klarlægge den reelle kliniske værdi af disse biomarkører, evalueres den økonomiske og behandlingsmæssige gevinst ved anvendelse af SP-D og MFAP4 biomarkører hos forskellige grupper af KOL patienter.