Om Center for KOL forskning (CeKOL)

Et nyetableret forskningsprojekt vil i de kommende år undersøge mulighederne for at optimere behandlingen af KOL - kronisk obstruktiv lungesygdom - fra transgene dyremodeller via kliniske studier til vurdering af økonomiske konsekvenser ved optimeret monitorering vha. nye biomarkører.

Forskningsprojektet vil udføres i samarbejde mellem forskere og klinikere på Syddansk Universitet, Odense Universitets Hospital, Københavns Universitet og Hvidovre Hospital, og almen praksis og sygehuse i Region Syddanmark.

 

Bevillingsydere

Det Strategiske Forskningsråd har primo 2010 bevilget 16,6 millioner kroner til forskningsprojektet, der vil undersøge mulighederne for at optimere behandling af KOL. Men projektet har også modtaget støtte til igangsætning fra Region Syddanmark og Dansk Lungeforening.

Det strategiske forskningsråd

Dansk Lungeforening

Region Syddanmark