Informationsmateriale

 

Lægmandsbeskrivelse

Protokol

Deltagerinformation til patienter

Tilladelser

Procedurebeskrivelse

Vejledning i brug af Sentinal Datafangst

Information om blodprøver

 

 

Spørgeskema til patient

Informationer fra opstartsmøde 06.09.2012

Egne notater

Diverse

Underskrevne samtykkeerklæringer

Informationsmateriale

Links

Kontakt

Nyhedsbreve

Informationsmateriale

Artikler