Artikler

Læs om projektet på side 4 i Lungepatient

 

 

Forskning i biomarkører for KOL er relevant og meget oppe i tiden, da man har indset at KOL både på verdensplan og i Danmark er et langt større problem end tidligere antaget.

Sygdomsudviklingen indtil nu tyder på, at KOL i 2030 vil være den 3. største dødsårsag i verden. Hvis ikke udviklingen vendes og vi finder frem til bedre behandlingsmuligheder, vil samfundet om 10-15 år få meget svært ved at følge med i forhold til behandling, sygehusindlæggelser, rehabilitering af KOL patienter, m.m.

Denne artikel beskriver i almindelige vendinger formålet og tankerne bag det samlede studie; Kronisk Obstruktiv Lungelidelse – Fra transgene musemodeller, via kliniske studier til økonomisk vurdering. Kan nye biomarkører understøtte monitorering af KOL?

Ligeledes beskrives mere indgående Protecct-M, et kohortestudie der lige nu afvikles på Fyn, og udgør en stor del af det samlede studie.

 ------------------------------------------------------------------------------------

The PROTECCT-M study: a cohort study investigating associations between novel specific biomarkers, patient-related, healthcare system markers and the trajectory of COPD patients treated in primary care<//u>

Søndergaard J, Halling A.

BMC Pulm Med. 2014 May 20;14:88.

Halling A, Søndergaard J.

KOL är den vanligaste av de svåra kroniska sjukdomarna i almen praksis. Det saknas emellertid verktyg för att kunna förutsäga den enskilde patientens prognos.

Detta är ett studieprotokoll som beskriver tankarna bakom och genomförandet av Protecct- M studien som syftar till att studera betydelsen av biomarkörer (Microfibrill associerat protein 4 (MFAP 4) och surfactant protein D (SP-D) för att prediktera förlopp av KOL som behandlas i primärvård.

I studien som genomförs i almen praksis på Fyn rekryteras KOL patienter. Ordinarie praktiserende läkare genomför en årskontroll som registreras i en pop-up meny och blodprov tages. Patienten fyller i ett frågeformulär. Patienten följes sedan med hjälp av DAK-E och register data.

Links

Kontakt

Nyhedsbreve

Informationsmateriale

Artikler