Dansk forskning i KOL biomarkører

KOL - også kendt som rygelunger - er et stigende problem i Danmark. Der er tale om en meget ubehagelig sygdom, hvor patienten langsomt får sværere og sværere ved at trække vejret. Et nyt forskningsprojekt vil i de kommende år undersøge mulighederne for at optimere behandlingen af KOL - kronisk obstruktiv lungesygdom - fra transgene dyremodeller via kliniske studier til vurdering af økonomiske konsekvenser ved optimeret monitorering vha. nye biomarkører.

 

Pressen:

BT : Forskning på vej mod gennembrud. Nyt håb for KOL- patienter

Læs artiklen her >>